Vereniging PALM/B

logo PALM/B

Ex-Bapa Radja op bezoek in Nederland

Planten op de Molukken

Jonge Amaheinezen

De Maku-Maku

De Tjakalele

De Parang en Salawaku

De Maku-Maku

Adembenemend uitzicht op de Zuid-Molukken

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel

 • Het in standhouden, bewaken en verspreiden van de taal en cultuur, de Adat Isti Adat, van het dorp Inta LOUNUSA MAATITA conform de belofte van onze voorouders;
 • Het verlenen van financiële en (im)materiële hulp aan het officiële regerende orgaan van het dorp Inta LOUNUSA MAATITA en haar inwoners;
 • De ontwikkeling en vooruitgang van het dorp Inta LOUNUSA MAATITA te bevorderen in de ruimste betekenis van het woord.

Hoe willen we dit bereiken? (1)

Door herziening van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging uit 1973;

Door het instellen van projectgroepen als het noodzakelijk is; Door het aanstellen van een vertegenwoordiger van PALM/B

op Amahei;
Door herstructurering van de Sectie Adat PALM/B.

Hoe willen we dit bereiken? (2)

Door versteviging van de banden met

 • Up Latu Inta Lounusa Maatita en de staf negeri Inta Lounusa Maatita;
 • De anak2 Inta Lounusa Maatita;
 • De dochterverenigingen PALM/A op Ambon, in JakartaJaBoTek en Jajapura in Papua;en in Nederland
 • De Perkumpulan Nora Ito Amapatti (PANN Pela Ihamahu);
 • De anak2 Inta Lounusa Maatita;
 • De Lima Negeri Bersaudarah (Amahei, Rutah, Soahuku Makari, Haruru).

Hoe willen we dit bereiken? (3)

Door het houden van

 • Culturele activiteiten en het werven van leden;
 • Thema en discussiedagen;
 • En organiseren van workshops in brede zin.Door fondswerving oa
 • Het innen van contributie onder de leden;
 • Vrijwillige bijdragen en donaties;
 • Het aannemen van materiële schenkingen;
 • Het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten.

Hoe willen we dit bereiken? (4)

Door de inzet van moderne multimedia

 • Als het Internet en sociale media;
 • Voor het ontwikkelen van een website Amahei;
 • Voor digitale opslag van beeld, film en fotomateriaal,en documentatie;
 • Voor digitale nieuwsbrieven;
 • Voor het digitaal beschikbaar stellen van historische informatie overAmahei.

Wat willen we bereiken? (1)

2012-2016

 • De statuten en huishoudelijke reglementen van PALM/B zijn herzien en bekrachtigd door het huidige bestuur;
 • De sectie Adat PALM/B is volledig geherstructureerd;
 • Website PALM/B is operationeel;
 • Optimale inzet van ICT faciliteiten als Internet, email, etc.;
 • De renovatieprojecten op Amahei worden structureel financieelondersteund.

Wat willen we bereiken? (2)

2010-2015

 • De vereniging is structureel financieel gezond;
 • Een actueel betrouwbaar geautomatiseerd ledenbestand;
 • Een actueel betrouwbaar geautomatiseerd financiële administratie;
 • Alle Amaheinezen en zij die zich verwant voelen met Amahei inNederland zijn lid van PALM/B;
 • De geschiedenis is voor de komende generaties Amaheinezen inNederland gewaarborgd zowel digitaal als op papier.

Wat willen we bereiken? (3)

Optimale samenwerking met
Upu Latu Inta Lounusa Maatita en de Staf Negeri;
PALM/A Ambon,Jakarta JaBoTek en Jajapura Papua;  PANN Pela Nora Ito Amapatti (negeri Ihamahu);
Lima Negeri Bersaudarah.

Wat willen we bereiken? (4)

Kostenbeheersing

 • Verdere invoering van het automatische incasso;
 • Het digitaal distribueren van de nieuwsbrief in plaats van per post;
 • Nagaan op welke manier er meer uit het ontvangen lidmaatschap te halen valt.Inkomsten vergroten
 • Door sponsorwerving;
 • Door advertenties in de nieuwsbrief;
 • Uit subsidie voor projecten.